Đầu tư vào nông thôn sẽ được miến giảm thuế

Đầu tư vào nông thôn sẽ được miến giảm thuế

 

Nhà nước sẽ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các dự án: Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đó; dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách đối với dự án đó; dự án nông nghiệp khuyến khích được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp.

 

Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ lợi ích công cộng…cũng được miễn tiền thuê đất. Giá thuê đất, thuê mặt nước được tính giá mức thấp nhất theo khung giá thuê đất do UBND tỉnh quy định.

Nhà nước hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 5 năm đầu cho các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi khi nhà đầu tư thuê đất, mặt nước của của hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án. Nhà nước khuyến khích hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các dự án không thu hồi đất. Ngoài ra, dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt, được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng và dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *